Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme kerää tietoja ja käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, verkkoliikenteen analysoinnissa ja mainosten personoinnissa.

Sivuston käyttötiedot lähetetään Googlelle.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojen keräämisen ja evästeiden käytön.

Kaikkien verkkosivuston keräämien tietojen lähde on käyttäjä itse.

Rekisterinpitäjä

Järvenpään Varaosakeskus Oy
Kytötie 21
04410 JÄRVENPÄÄ
Y-tunnus: 1086952-7

Asiakaspalvelu

myynti(at)auto-osa.fi

Tietosuojaseloste

Järvenpään Varaosakeskus Oy on sitoutunut täyttämään tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Kaikkien Järvenpään Varaosakeskus Oy:n verkkosivuston keräämien tietojen lähde on käyttäjä itse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta.

Voit kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä asiakaspalvelustamme: myynti(at)auto.osa.fi.

Rekisteröity asiakas

Jokainen Järvenpään Varaosakeskus Oy:n asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

 • Käyttämällä Järvenpään Varaosakeskus Oy:n verkkosivuja ja verkkosivujen palveluja hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ehdot

Verkkosivujen normaalin käytön lisäksi verkkosivujen palveluilla tarkoitetaan Järvenpään Varaosakeskus Oy:n tarjoamien autohuoltojen varauksia ja autojen varaosien sekä tarvikkeiden tiedustelua ja/tai tilaamista verkkosivujemme sähköisten lomakkeiden kautta.

 

Rekisteröidystä asiakkaasta kerätään verkkosivustolla seuraavia tietoja

 • Auton huoltovarauksen yhteydessä
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • auton rekisterinumero
  • auton mittarilukema
  • toivottu huoltoaika
  • auton huoltotarve
 • Auton varaosatiedustelun yhteydessä
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • kysymys/tarvittava varaosa
  • rekisterinumero
 • Rekisteröidystä kerätään myös:
  • verkkosivujen kävijätilastointiin käytettäviä sijaintitietoja
  • analytiikan avulla johdettuja, verkkosivuston käytöstä havainnoituja tietoja
  • yleisiä sivuston käyttö- ja selaustietoja
  • rekisteröidyn päätelaitteen tunnistetietoja

Rekisteröidystä asiakkaasta verkkosivustolla kerätyt tiedot jakautuvat seuraavasti

 • Verkkopalvelussa rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Verkkopalvelun käytöstä aiheutuneet havainnot
 • Verkkopalvelun analytiikka

Rekisteröidystä asiakkaasta kerättyjä tietoja käytetään

 • Auton huoltopalveluiden ja varaosatilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
 • Asiakaspalvelun kehittämiseen ja asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen
 • Palvelujen kehittämiseen
 • Verkkosivuston kehittämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin

Peruste rekisteröidystä asiakkaasta kerättyjen tietojen käsittelyyn

 • Rekisteröidyn ja Järvenpään Varaosakeskus Oy:n välinen asiakassuhde
 • Järvenpään Varaosakeskus Oy:n verkkosivuston käyttö rekisteröidyn asiakkaan toimesta
 • Rekisteröidyn Järvenpään Varaosakeskus Oy:lle antama erillinen suostumus

Rekisteröidyn asiakkaan tietojen käsittely ja suojaus

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Järvenpään Varaosakeskus Oy:n kaupan järjestelmien ja verkkosivuston palvelimien tietoturva ovat korkealla tasolla sekä nykypäivän vaatimusten mukaisesti suojattu.

Järvenpään Varaosakeskus Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä sekä käsittelyn suunnittelussa hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötiedot suojataan

 • asiattomalta pääsyltä
 • tietojen luovuttamiselta
 • tietojen muuttamiselta
 • muulta laittomalta tietojen käsittelyltä

Rekisteröidyn asiakkaan tietojen säilytys ja säilytysaika

Rekisteröidyn asiakkaan tietoja säilytetään Järvenpään Varaosakeskuksen rekisterissä vain tarpeellinen aika, jotta Järvenpään Varaosakeskuksen on mahdollista toteuttaa rekisteröidylle asiakkaalle yrityksen tarjoamat auton huoltopalvelut ja/tai toimittaa rekisteröidyn asiakkaan tilaamat auton varaosat sekä taata palvelun laatu ja luotettavuus. Tämän jälkeen tiedot POISTETAAN. Rekisteröidyn autohuoltoasiakkaan henkilötietoja, auton tietoja tai auton huoltotietoja EI TALLENNETA erilliseen autohuoltorekisteriin autohuollon yhteydessä.

Järvenpään Varaosakeskuksen verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden kautta saatujen rekisteröityjen asiakkaiden henkilötietojen poisto sivuston palvelimelta ja kaupan järjestelmän sähköpostipalvelimelta tehdään säännöllisesti yhden (1) kuukauden välein, poistaen aina viimeisintä edellisen sekä sitä vanhempien kuukausien tiedot, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu tai asiakassuhde sitä edellytä.

Rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat yksilöivät henkilötiedot voidaan poistaa Järvenpään Varaosakeskuksen järjestelmistä jo aiemmin. Tietojen poiston jälkeen tietoja ei enää käytetä selosteessa mainittuihin tai muihin tarkoituksiin.

On kuitenkin tarpeen huomioida, että osalle rekisteröidyn asiakkaan tiedoista Suomen lainsäädäntö asettaa velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia:

 • Varmuuskopioiden ottaminen palvelimen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.
 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta asiakkaille voidaan tarjota lainmukainen ja turvallinen palvelu

Rekisteröidyn asiakkaan oikeudet

 • Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoista
 • Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn asiakkaan lähettämän pyynnön tulee olla yksilöity, jotta Järvenpään Varaosakeskus Oy:n asiakaspalvelu voi todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.

Huomioitavaa. On tapauksia, joissa kaikkien rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista. Näin on tapauksissa, joissa tietojen säilyttämiseen Järvenpään Varaosakeskus Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Näissä tapauksissa ilmoitamme asiasta kirjallisten perustelujen kera.

Rekisteröidyn asiakkaan tietojen pyytäminen

Voit pyytää tietoa Järvenpään Varaosakeskus Oy:n tietojärjestelmiin tallennetuista omista henkilötiedoistasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: myynti(at)auto-osa.fi

Rekisteröity asiakas voi halutessaan pyytää Järvenpään Varaosakeskus Oy:tä poistamaan omat henkilötiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun myynti(at)auto-osa.fi.

Kuten edellä mainittu, on tapauksia joissa rekisteröidyn asiakkaan kaikkia tietoja ei ole mahdollista poistaa esimerkiksi lainsäädännön niin vaatiessa.

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille

Asiakaspalvelun ja huoltopalvelun mahdollistamiseksi saatamme erityistapauksissa luovuttaa asiakkaan nimen ja yhteystiedon kolmannelle osapuolelle, kuten esimerkiksi auton varaosan valmistaneelle yritykselle. Tämä esimerkiksi silloin, kun kyseessä on varaosan takuukorjaus, -vaihto tai -palautus.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tämän kaltaisista tietopyynnöistä aina myös asiakasta, mikäli se on lain puitteissa sallittua.

Verkkosivuston analytiikan asiakastietoja jaamme kolmansien osapuolien kanssa analyysi- ja markkinointitarkoituksissa, jotta voimme tarjota asiakkaitamme kiinnostavia tuotteita ja palveluja.

Muilta osin emme luovuta tietoa ulkopuolisille.

Järvenpään Varaosakeskus Oy:n verkkosivuston evästeiden käyttö

Tietoa evästeistä

Eväste on täysin vaaraton tekstitiedosto, joka kopioidaan verkkosivuilta vierailijan tietokoneelle. Evästeet eivät vahingoita verkkosivustovierailijan tietokonetta, eivätkä evästeet sisällä viruksia tai haittaohjelmia.

Verkkosivuston evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista.

Evästeiden käyttö

Evästeitä käytetään käytännössä anonyymia analytiikkaa varten sekä apuna verkkosivuston käytettävyyden parantamisessa.

Evästeiden hyväksyminen tai kieltäminen

Tietokoneen internetselaimen asetusten kautta on mahdollista hyväksyä, estää tai tyhjentää evästeet. Voit myös määritellä selaimessasi mitä evästeitä sallitaan tai estetään.

Mikäli et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit asettaa selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä.

Kolmannen osapuolen keräämät evästetiedot

Järvenpään Varaosakeskus Oy:n verkkosivustolla hyödynnetään kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja kuten Google Analytics.

Google Analytics kerää ja analysoi verkkosivuston vierailujen ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös Google Analytics käyttää evästeitä.

Kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan yritysten tahollaan käyttämiä ja soveltamia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja. Järvenpään Varaosakeskus Oy ei vastaa kolmannen osapuolen harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Mikäli haluat lisätietoa, tutustu kolmannen osapuolen yritysten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin heidän omilla verkkosivuilla.

Järvenpään Varaosakeskus Oy voi hyödyntää verkkosivuilta kerättyjä tietoja käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen myös kolmansien osapuolten palveluissa.

Tietosuojaselosteen muutokset

Järvenpään Varaosakeskus Oy:n tarjoamien palvelujen jatkuvan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen käsittelijä(t)

Asiakastietoihin pääsy on rajattu valvotusti vain Järvenpään Varaosakeskus Oy:n työntekijöille ja henkilökunnalle perustuen työtehtäviin ja vain siltä osin, kuin tietojen käyttö on tarpeellista ja välttämätöntä yrityksemme tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi.

Järvenpään Varaosakeskus Oy:n työntekijät ja henkilökunta ovat koulutettu käsittelemään rekisteröidyn asiakkaan tietoja tietoturvallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saat ottamalla yhteyttä Järvenpään Varaosakeskus Oy:n asiakaspalveluun: myynti(at)auto-osa.fi

Rekisterinpitäjä

Järvenpään Varaosakeskus Oy
Kytötie 21
04410 JÄRVENPÄÄ
Y-tunnus: 1086952-7

JÄRVENPÄÄN VARAOSAKESKUS

fixus

Luotettavaa varaosakauppaa jo yli 25 vuotta

 
 

Roskapostisuodatus

JÄRVENPÄÄN VARAOSAKESKUS

fixus

Luotettavaa varaosakauppaa jo yli 25 vuotta

 
 

Roskapostisuodatus

JÄRVENPÄÄN VARAOSAKESKUS

fixus

Luotettavaa varaosakauppaa jo yli 25 vuotta

 
 

Roskapostisuodatus

JÄRVENPÄÄN VARAOSAKESKUS

fixus

Luotettavaa varaosakauppaa jo yli 25 vuotta

 
 

Roskapostisuodatus